Przetwornik sygnałów µTAC100

Zastąpiony przez nowy model TRMv 2 | µTACv 200!

µTAC100 jest przetwornikiem pomiarowym służącym do kontroli i wyświetlania wszystkich parametrów sieci elektrycznych prądu przemiennego.

Łatwe programowanie za pomocą mikro konsoli lub oprogramowania PC

DANE TECHNICZNE

  • Do jedno- lub trójfazowych zrównoważonych sieci 3/4-przewodowych
  • Wejście U: 150 V i 500 V AC
  • I wejście: 1,2 A i 6 A AC
  • Programowalna skala i proporcje CT/VT
  • Czas cyklu: 55 ms
  • Działania: U, I, P, E, F, CosPhi.
  • Izolowane wyjście analogowe w mA
  • Izolacja galwaniczna: WEJŚCIE/WYJŚCIE/PODŁĄCZENIE: 2kV
  • Do montażu na szynie DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |