Przetwornik sygnałów µTAC 200

Urządzenia µTAC 200 zostały zaprojektowane specjalnie do pomiaru, kontroli i transmisji wszystkich parametrów sieci elektrycznych prądu przemiennego: napięcia, prądu, mocy, energii, częstotliwości itp.

Łatwe programowanie za pomocą mikrokonsoli na płycie czołowej lub oprogramowania McVision PC.

Pomiar True RMS

DANE TECHNICZNE

NADAJNIK POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZASILACZ UNIWERSALNY

  • Do jedno- lub trójfazowych zrównoważonych sieci 3/4-przewodowych
  • Wejście U: 175 V i 600 V AC
  • I wejście: 1 A i 5 A AC
  • Programowalna skala i proporcje CT/VT
  • Czas cyklu: 40 ms
  • Miara: U, I, P, E, F, CosPhi .
  • 2 izolowane wyjścia analogowe w mA
  • Izolacja galwaniczna: WEJŚCIE/WYJŚCIE/PODŁĄCZENIE: 2kV
  • Uniwersalny zasilacz: 20 do 270 V i 20 do 300 V DC
  • Do montażu na szynie DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |