Przetwornik sieci elektrycznej µTAC 100 TA

µTAC 100 TA jest analizatorem pomiarów izolowanych, który przetwarza parametry z sieci elektrycznych prądu przemiennego o różnych kształtach: ciąg fal, kąt fazowy, synkopy… dla obciążeń jedno- lub trójfazowych zasilanych przez tyrystory.

Sieci jedno- lub trójfazowe, zrównoważone/niezrównoważone, 3- lub 4-przewodowe. kąt fazowy.

Pomiar rzeczywistych wartości RMS.

DANE TECHNICZNE

PRZETWORNIK POMIAROWY DLA SIECI ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE CIĄGU FAL I KĄTA FAZOWEGO

  • Do jedno- lub trójfazowych zrównoważonych sieci 3/4-przewodowych
  • W przypadku sygnałów zdeformowanych lub sygnałów o kącie fazowym
  • Wejście U: 150, 500 V ac
  • I wejście: 1 A i 5 A ac
  • Programowalna skala i proporcje CT/VT
  • Miara: U, I, P, E, F, CosPhi .
  • Wyjście: 4/20 mA
  • Izolacja galwaniczna: WEJŚCIE/WYJŚCIE/PODŁĄCZENIE: 2kV
  • Do montażu na szynie DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |