Transductor de xarxa elèctrica μTAC 100 TA

El μTAC 100 TA és un analitzador de mesures aïllat que converteix paràmetres de xarxes elèctriques de CA de tot tipus de formes: tren d’ones, angle de fase, sincopat… per a càrregues monofàsics o 3 fases subministrades per gradadors tiristors.

Xarxes equilibrades / desequilibrades de fase 3 o 4 de 3 o 4 de cable i angle de fase.

Mesura dels valors reals de RMS.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

TRANSMISSOR DE MESURA PER A XARXES ELÈCTRIQUES EN TREN D’ONA & ANGLE DE FASE

  • Per a xarxes de filferro equilibrades mono o 3 fases 3/4
  • Per a senyals o senyals deformats en angle de fase
  • U entrada: 150, 500 V ac
  • I entrada: 1 A et 5 A ac
  • Ràtios d’escala i CT/VT programables
  • Mesura: U, I, P, E, F, CosPhi .
  • Sortida: 4/20mA
  • Aïllament galvànic: IN/OUT/SUBMINISTRAMENT: 2kV
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |