Analitzador de xarxes elèctriques PECA 15 TA

El PECA 15 TA és un analitzador de mesures aïllades que converteix paràmetres de xarxes elèctriques de corrent altern de tot tipus de formes: tren d’ones, angle de fase, síncopat… per a càrregues monofàsiques o trifàsiques subministrades per gradadors de tiristors.

Xarxes equilibrades / desequilibrades de fase 3 o 4 de 3 o 4 de cable i angle de fase.

Mesura dels valors reals de RMS.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES TREN D’ONA &ANGLE DE FASE

  • Entrada actual: 1A i 5 A AC
  • Entrada de tensió: 150 V i 500 V AC
  • Per a tots els tipus de xarxa
  • Senyals: Tren d’ona, angle de fase, sincopat
  • Cicle de mesura (de 20ms a 80s): en mode manual o automàtic
  • 3 pantalles de 3 dígits cadascuna
  • 28 paràmetres mesurables: 3U, 3V, 3I, cos, f, F, P, Q, S, E…
  • Sortida: RS 485, Comunicacions Modbus
  • Format: 96x96mm

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |