Transductor de xarxa elèctrica TRM3 TA

El TRM3 TA és un transductor de mesura aïllada que converteix paràmetres de xarxes elèctriques de CA de qualsevol tipus de forma: tren d’ones, angle de fase, síncopat… per a càrregues monofàsiques o trifàsiques subministrades per gradadors de tiristors.

Mesura en valors RMS reals de senyals deformats per a tot tipus de xarxes elèctriques, tren d’ones i angle de fase.

Totalment programable per a PC.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

MESURA ELÈCTRICA TRANSMISSOR D’ONA ANGLE DE FASE DEL TREN

  • Per a tot tipus de xarxes elèctriques de CA
  • Per a senyals en tren d’ona o angle de fase
  • Totalment programable (CT, VT, … programable)
  • Entrada: En = 1 i 5A ; Un = 150 / 500Vac
  • Temps de resposta: 120ms
  • Aïllament galvànic: IN/OUT/SUBMINISTRAMENT: 2kV
  • Mesures: U,V, I,cos,f,P, Q,S,E act., E react. …
  • Sortides digitals aïllades RS485 Modbus comunicacions
  • Format mini: 48x96x112 mm
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |