Transductor de xarxa elèctrica μTAC300 TA

El μTAC300 TA és un transductor de mesura aïllat que converteix paràmetres
de xarxes elèctriques de CA de qualsevol tipus de forma: tren d’ona, angle de fase,
sincopa… per a càrregues monofàsices o 3 fases subministrades per gradadors de tiristor.

Mesura en valors reals de RMS de senyals deformats per a tot tipus de
xarxes elèctriques, tren d’ones & angle de fase.

Totalment programable per a PC.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

MESURA ELÈCTRICA TRANSMISSOR D’ONA ANGLE DE FASE DEL TREN

  • Per a tot tipus de xarxes elèctriques de CA
  • Per a senyals en tren d’ona o angle de fase
  • Totalment programable (CT, VT, … programable)
  • Entrada: En = 1 i 5A ; Un = 150 / 500Vac
  • Temps de resposta: 120ms
  • Aïllament galvànic: IN/OUT/SUBMINISTRAMENT: 2kV
  • Mesures: U,V, I,cos,f,P, Q,S,E act., E react. …
  • Sortides digitals aïllades RS485 Modbus comunicacions
  • Format mini: 48x96x112 mm
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |