Transmissor de senyal μTAC 200

Els μTAC 200 estan especialment dissenyats per mesurar, controlar i transmetre tots els paràmetres de les xarxes elèctriques de CA: voltatge, corrent, potència, energia, freqüència, etc…

Fàcil programació per microconsol a la cara frontal o programari de PC McVision.

Veritable mesura RMS

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

MESURA ELÈCTRICA TRANSMISSOR UNIVERSAL FONT D’ALIMENTACIÓ

  • Per a xarxes de filferro equilibrades mono o 3 fases 3/4
  • U entrada: 175 V i 600 V AC
  • I entrada: 1 A i 5 A AC
  • Ràtios d’escala i CT/VT programables
  • Temps de cicle: 40 ms
  • Mesura: U, I, P, E, F, CosPhi .
  • 2 sortides analògiques aïllades en mA
  • Aïllament galvànic: IN/OUT/SUBMINISTRAMENT: 2kV
  • Font d’alimentació universal: 20 a 270 vac i de 20 a 300 vdc
  • Per al muntatge ferroviari DIN

FULL DE DADES (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: