Transmissor de senyal TRM 1

Substituït pel nou model TRMv 2 | μTACv 200!!

El TRM1 és un transmissor de mesura per al control i visualització de tots els paràmetres de les xarxes elèctriques de CA.

Fàcil programable per microconsol o software de PC

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

  • Per a xarxes de filferro equilibrades mono o 3 fases 3/4
  • U entrada: 150 V i 500 V AC
  • I entrada: 1.2 A i 6 A AC
  • Ràtios d’escala i CT/VT programables
  • Temps de cicle: 55 ms
  • Mesura: U, I, P, E, F, CosPhi.
  • Una sortida analògica aïllada en mA
  • Aïllament galvànic: IN/OUT/SUBMINISTRAMENT: 2kV
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |

Categoria: Etiqueta: