Nadajnik sygnału TRM 1

Zastąpiony nowym modelem TRMv 2 | µCTv 200!!

TRM1 to przetwornik pomiarowy do kontroli i wizualizacji wszystkich parametrów sieci elektrycznych prądu przemiennego.

Łatwo programowalny za pomocą mikrokonsoli lub oprogramowania komputerowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

  • Do zrównoważonych sieci jednofazowych lub trójfazowych z 3/4 przewodami
  • Wejście U: 150 V i 500 V AC
  • Wejście I: 1,2 A i 6 A AC
  • Programowalna skala i współczynniki CT/VT
  • Czas trwania cyklu: 55ms
  • Pomiar: U, I, P, E, F, CosPhi.
  • Jedno izolowane wyjście analogowe w mA
  • Izolacja galwaniczna: WE/WY/ZASILANIE: 2kV
  • Do montażu na szynie DIN

KARTA KATALOGOWA (pdf) | PODRĘCZNIK (pdf) |