Transductor de xarxa elèctrica TRM1 TA

El TRM1 TA és un transductor de mesura aïllat que converteix paràmetres de xarxes elèctriques de corrent altern de tot tipus de formes: tren d’ones, angle de fase, síncopat… per a càrregues monofàsiques o trifàsiques subministrades per gradadors de tiristors.

Xarxes equilibrades / desequilibrades de fase 3 o 4 de 3 o 4 de cable i angle de fase.

Mesura dels valors reals de RMS.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

TRANSMISSOR DE MESURA PER A XARXES ELÈCTRIQUES EN TREN D’ONA & ANGLE DE FASE

  • Per a xarxes de filferro equilibrades mono o 3 fases 3/4
  • Per a senyals o senyals deformats en angle de fase
  • U entrada: 150, 500 V ac
  • I entrada: 1 A et 5 A ac
  • Ràtios d’escala i CT/VT programables
  • Mesura: U, I, P, E, F, CosPhi .
  • Sortida: 4/20mA
  • Aïllament galvànic: IN/OUT/SUBMINISTRAMENT: 2kV
  • Per a muntatge en carril DIN

DATASHEET (pdf) | MANUAL (pdf) |