Analizator sieci elektrycznej PECA 17

Analizatory sieci PECA 17 są specjalnie zaprojektowane do pomiaru kontrola i wizualizacja wszystkich parametrów sieci elektrycznych prądu przemiennego: napięcia proste i zazębione, prądy liniowe, moce czynne, bierne i pozorne częstotliwość, cosinus na fazę i sumę; prąd upływu, energie czynne
IN, OUT i reaktywne.

Łatwo programowalny z przodu lub w oprogramowaniu PC.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYJŚCIE ANALIZATORA SIECI ELEKTRYCZNEJ: 2x RS485 ZASILANIE 230VAC

  • Wejście prądowe: 1A i 5A AC
  • Wejście napięciowe: 150 V i 500 V AC
  • Dla wszystkich typów sieci
  • 3 ekrany po 3 cyfry każdy
  • 28 mierzalnych parametrów: 3U, 3V, 3I, cos, f, F, P, Q, S, E…
  • 2 wyjścia cyfrowe Komunikacja RS 485 Modbus/Jbus
  • Format: 96x96mm

KARTA KATALOGOWA (pdf) | PODRĘCZNIK (pdf) |